روغن ها از اسانس معطر گل ها،درختان،میوه ها،علف ها،پوست و بذر گیاهان تهیه و تولید می شوند.
روغن شکوفه بهارنارنج
روغن شکوفه گل سرخ
روغن گیاه ترخون
روغن گیاه آنغوزه

محصولات ما کاملا ارگانیک است. بدون دخالت هر گونه ماده شیمیایی و روش های مصنوعی تولید می شوند.محصولی که منشا آن کاملا طبیعی است و در تولید آن از هیچ گونه ماده شیمیایی یا فرآیندی که باعث تغییر در ماهیت طبیعی مواد تشکیل دهنده می شود،استفاده نشده است.فرآیند روغن گیری بسیار حساس و زمان بر است .چندین روش برای روغن گیری از گیاهان دارویی وجود دارد.ما با دانش کافی در این زمینه برآنیم تا با استفاده از مناسب ترین روش ها خط تولید این مرحله از روغن گیری را پردازش و آماده ارائه نماییم. تا بتوانیم نقش خود را در تولید روغن های صنعتی و دارویی سالم ایفا کنیم.