گیاهی است علفی چندساله،ریشه ی آن کمی کلفت و گوشتی،برگ های آن بسیار بریده و غباری، ساقه آن گوشتی و بلندی آن به ۲متر می رسد.
گل های آن به رنگ زرد و به گروه چتر مانند در آخر ساقه پدید می آید.میوه ی آنقوزه دارای دو تخم به رنگ قهوه ای تیره و سیاه، بیضی کمی پهن و بسیار بدبو می باشد. با تیغ زدن یا قطع ریشه یا قسمت پایین ساقه و یقه ی گیاه در پایانی بهار،شیره ی بدبو در میانی تابستان بیرون می آید که در مقابل هوا کم کم سفت می شود که همام انقوزه است.
کشورهای تولید کننده اصلی :افغانستان،ایران،ترکمنستان می باشد.عمدتا از ایران و افغانستان وارد هند می شود و بخشی از آنغوزه وارداتی پس از مقداری پردازش و ارزش افزوده دوباره به کشورهای مختلف صادر می شود.
دوره برداشت این گیاه در نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت، درست قبل از گل گیاهان انجام می شود. از صمغ رزینی برای به دست آوردن روغن اسانس،به نام روغن آنغوزه استفاده می کنند.
معمولا گیاه آنغوزه ۲۰تا ۴۰گرم شیردهی دارد و از شیره آن ده ها نوع ماده دارویی ارزشمند به دست می آید. گیاه آنغوزه از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است.
ما این گیاه را مستقیم و بدون واسطه از مجموعه داران خریداری می کنیم که همین امر باعث کمتر شدن هزینه ها و قیمت مناسب محصول می شود. همچنین آنغوزه در انواع مختلف(عصاره، رزین و...)مطابق با سلیقه مشتریان بسته بندی و آماده تحویل می گردد.